tisdag 17 juni 2014

Varmt, varmt välkomna till NNS Samordningsblogg!

Det är med stor glädje och stolthet att kunna presentera Samordningsbloggen, nu via NNS.

Jag hoppas att bloggen kan vara ytterligare ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte för allt som har med utvecklingen av finansiell samordning att göra. Forumet, denna blogg, tänker jag är lite speciellt, lite annorlunda än andra former för samtal och idéutbyte. Bloggen ger möjlighet att sätta ord på saker som vi bara anar, vi kan tillåta oss att analysera fenomen, tankar och idéer, och vi kan tillsammans ge näring åt våra drömmar.

Välfärdens framtid stavas med orden samverkan, med ständig individanpassning och med ett resursbaserat arbetssätt. Detta finns i den finansiella samordningens DNA, redan i lagstiftningen och i det oerhört grundliga förarbetet med inte mindre än tre försöksverksamheter under nästan 15 år runt omkring i Sverige. Sedan lagstiftningens tillkomst för nu drygt tio år sedan har den finansiella samordningen fortsatt att utvecklas.

Vi räknar ned antalet kommuner som inte är med i ett samordningsförbund, den alldeles unika organiseringsformen som förstärker samverkansmöjligheterna för försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landsting och kommun för den enskildes och samhällets bästa.

Bloggens avsikt är att följa och kommentera, och javisst förstärka denna utveckling. En klok människa sa till mig en gång för ett tag sedan att "den förändring vi vill se mer av, är den förändring vi pratar om". Detta fungerar som ett rättesnöre för mig. Jag tror att vi kan prata fram framtiden. Det är inte genom att fördjupa oss i problemen, i konflikterna och eländet utan det är genom att varsamt och ansvarsfullt bygga den lösning vi vill se mer av.

Jag tror inte vi sätter oss primärt i samverkansmöten för att diskutera ett problem, vi sitter där för att vi vill ha en lösning, något annat som är bättre. Vi sitter där också för vi tror att vi kan alla bidra till denna lösning, en lösning som vi anar är möjlig för att vi har redan upplevt det. Vi har redan sett att det kan fungera, om än ibland, någon gång.

Vi tror på samverkan. Finansiell samordning är en del av denna lösning, helt klart. Det löser flera grundläggande problem med ett enda kast. Vi får en beslutsfunktion - en förbundsstyrelse - som fattar beslut för vad som bäst för individ och samhälle. Vi får gemensamma resurser på förhand, medel från vardera part, som ger muskler år våra gemensamma intentioner. Vi får ett gemensamt processtöd i form av tjänstemän som tryggt och långsiktigt stödjer det mellanliggande arbetet mellan våra ingående myndigheter (och många fler).

En ny profession, en ny organisation och en ny roll i välfärden. Om detta vill denna blogg skriva om, berätta för alla intresserade att vi finns och få världen att stanna upp, bara en liten stund. Jag hoppas att du stannar ibland till vid denna blogg, interagerar med texten. Tillsammans konstruerar vi dess mening. Vi funderar, tycker till och interagerar tillbaks, söker återkoppling och vi trevar oss fram.

Kanske vill du skriva en rad, kommentera det du läser, eller varför inte skriva ett inlägg själv. Berätta för andra om vad du läser om. Ta kontakt. Vi är många som bevittnar den kraft som finansiell samordning besitter, som ser vilka möjligheter som öppnar upp sig och denna framtid, den är vår.

Från min höjd ser jag relativt långt till horisonten. Men från våra samlade höjder ser vi ännu längre. Det är också styrkan med NNS, vår gemensamma förening som jobbar för att ge oss själva ännu mera förutsättningar för att göra det vi tror på. På samverkan. För individen. För samhället. Genom det bästa av oss. Hur kom vi på denna geniala idé? Hur gjorde vi så att det blev så bra, bortom våra bästa förhoppningar? Vad syns från min höjd och vad finns bortom min horisont? Och bortom din? Låt oss tillsammans ta reda på det! Denna blogg är ett led i denna strävan.

Jag hoppas på nya bekantskaper, på ett utökat samtal och ännu mer finansiell samordning.
Varmt, varmt välkommen till Samordningsbloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar