torsdag 9 oktober 2014

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

av Mattias Bergström, Samordningsförbundet Centrala Östergötland med inledning av Jonas Wells

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar. I mailkorrespondensen efteråt mellan Malin Strömmert, projekt- och vägledare från Hultsfreds kommun, Mattias och mig växte fram en berättelse som är för god att förpassas till mailarkivet. Av ren nyfikenhet kan erfarenheter förmedlas och här är Mattias berättelse om Lego-gubbarnas intåg i samverkan:


Jag ska försöka återge några exempel på hur jag använder mig av dem. Grundidén handlar om att hjälpa oss att hålla medmänniskan i fokus. Att varje förslag ska bottna i ett individperspektiv i enlighet med Kierkegaards princip om att hjälpa sin nästa: Möt henne där hon är… Utforma system för människan inte människan för systemen.

Föreläsning om brukarperspektiv
Under det här året har jag haft ett antal seminarietillfällen för handläggare från våra huvudmän som handlat om samverkan för ökad kvalitet i bemötande och service för individen. Mitt på golvet i det rum vi då använt har den här lilla gruppen stått. Dels för att visa hur deltagare beskrivit sig själva som små i förhållande till system och myndighet och dels för att påminna om vem det är vi talar om. I starten av detta seminarium har jag läst några citat om känslan av att drunkna i administration och ett evigt utredande/kartläggande samt att ideligen behöva berätta sin historia om och om igen. Samtidigt gick jag fram till gubbarna och släppte en stor hög med blanketter som regnade ner och helt täckte gubbarna.

Mötestillfällen
Gubbarna är också alltid med vid styrgruppsträffar och beredningsgruppsmöten. De får stå mitt på bordet och efter att ha berättat om idén har det nu blivit en vana att i olika frågor referera till denna lilla grupp. Det är förvånansvärt (och glädjande) ofta som de kommer med i diskussionen och samtal.

Ringar på vattnet
I våras blev de också plötsligt fler! Jag köpte ett antal nya gubbar och slog in i fina paket. Dessa delade jag sedan ut till medlemmarna i styrgruppen osv. för att var och en ska ha möjligheten att ha en medborgare stående på skrivbordet. Mycket glädjande har de flesta tagit emot gåvan med glädje och nu när jag besöker dessa tjänstemän har jag upptäckt att flera av gubbarna fått en hedersplats på deras kontor.

Självklart står min grupp på mitt skrivbord. Ett kul gäng som inspirerar till att hålla fokus.


Mattias Bergström
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Tel: 0702020932 

onsdag 1 oktober 2014

Varför är gemensamma indikatorer på integrerad samverkan viktiga för oss i Skellefteå/Norsjö?

av Christian Behrens, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Genom erfarenheter inom samordningsförbunden i Västerbotten och runt om i landet har man kunnat dra slutsatser om hur man bäst bör utforma verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av den finansiella samordningen. En slutsats flera samordningsförbund har dragit är att tankarna bakom begreppet ”integrerad samverkan” innehåller attraktiva principer för hur man kan uppnå önskvärda effekter av såväl samverkan, samordning som samarbete.     

Integrerad samverkan har tre kännetecken:  
q Det är en uttalad strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning på planering och insatser. Strategin innebär en förflyttning från att ensidigt använda Finsam-medel till att finansiera eller driva verksamhet i projektform till långsiktiga insatser.

q Det finns en fördjupad samverkan mellan myndigheterna, kulturellt, strukturellt och organisatoriskt.

q Individers förutsättningar, behov och medverkan är avgörande för hur man organiserar samverkan, myndigheterna anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

Där det finns en samsyn om att integrerad samverkan är något att sträva efter och att löpande utveckla det gemensamma arbetet aktualiseras frågan om hur man kan följa och utveckla såväl det strategiska som operativa arbetet för att veta att man är på rätt väg. För att kunna uttala sig om var man befinner sig idag och hur samverkan utvecklas över tid behöver man sätt att mäta och bedöma det man gör. Genom att skapa och följa upp indikatorer med medföljande mått ges också möjligheten att kunna styra och utveckla samverkansinitiativen på ett strukturerat och konsekvent sätt.   

Det indikatorprojekt som Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) genomför under hösten 2014 ger oss i Västerbotten en möjlighet att få tillgång till väl genomarbetade indikatorer på integrerad samverkan.

Genom de mått som just nu tas fram på indikatorerna kommer det att vara möjligt att på ett helt nytt sätt jämföra insatser mellan samordningsförbund och även öppna för möjligheten att bättre sammanställa effekter av den finansiella samordningen på olika nivåer. Att kunna göra bra jämförelser mellan samordningsförbunden ger en utmärkt möjlighet att utveckla lärandet både hos förbund och myndigheter samt ge uppslag till förbättringar.

Möjligheten att sammanställa resultat på nationell nivå innebär att det kommer finnas bra underlag för att föra en diskussion med departement och berörda myndigheter om eventuella systempåverkande faktorer (till exempel systemfel som gör det svårt att samverka på grund av att regelverken inte är harmoniserade) och vad samverkan som bedrivs inom Finsam leder till. Vi ser även att det kan öppna upp för en dialog om hur mycket resurser som ska tillskjutas för att få ut de effektiviseringar riksdag och regering önskar från samordningsförbundens verksamhet.   

Slutsatsen blir att indikatorprojektet är viktigt. Projektet kan komma att ge oss en utökad och tillförlitlig verktygslåda på lokal nivå för att löpande utveckla samverkan för att nå dit vi önskar, ge oss helt nya möjligheter att lära av hur andra gör för att lyckas nå resultat samt skapa förbättrade möjligheter till att undanröja systemfel som kräver ändringar i lagstiftning eller förordningar.

Projektet Improve som samordningsförbunden i Västerbotten driver gemensamt under 2014 med stöd av europeiska socialfonden handlar om att utveckla planering, ledning, utvärdering och lärande. NNS indikatorprojekt ligger helt i linje med de utgångspunkter som vi har i Improve och vi förutspår att slutprodukten från indikatorprojektet kommer att bidra till att förbättra resultaten i vårt eget projekt.

Christian Behrens längst till vänster med andra från Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö
 

fredag 4 juli 2014

Jonas och Karin reflekterar över Almedalen och Finsam

Jonas: Nu närmar sig Almedalsveckan sitt slut. Jag sitter här med Karin Flyckt, Socialstyrelsens representant i Nationella Rådet. Vi har en idé att det vore intressant att öppet reflektera över veckan som har gått och det vi tar med oss härifrån. Så Karin, vad har varit bäst för dig under denna vecka?

Karin: Det jag tar med mig härifrån är alla möten med Finsam-folk. Att få prata och samtala. Det är första året för mig att jag är här för Finsam och det är en fantastisk kontext att verka i. Vi har faktiskt inte hunnit med så mycket annat! Vad tar du med dig?

Jonas: Jag har blivit överraskad av antalet konkreta små steg som har förankrats här. De flesta har varit helt oväntade och jag fått med så mycket ny energi utav andras idéer och engagemang. Till exempel så värderar jag högt att jag och du kommer att få träffa NSPH efter Almedalen. NSPH är en paraplyorganisation för brukarorganisationer som jobbar med psykisk hälsa. Vi ser stora möjligheter att jobba tillsammans med bilden av vad förbunden gör utifrån ett brukarperspektiv. Det skulle vara jätteinspirerande!

Karin: Jag håller med, det kommer att bli fantastisk roligt. Andra som vi ska träffa efter Almedalen är Sahlgrenska gänget som jobbar med personcentrerad vård.

Jonas: Ja! Så många paralleller de har med samordningsförbundens arbete och inte minst integrerad samverkan. Det var en höjdpunkt!

Karin: Det var otroligt att de också såg kopplingen och hur vi tillsammans kan samarbeta i bl.a. indikatorprojektet.

Jonas: Dom är så forskningsinriktade så jag skulle tycka det vore supervärdefullt med deras inspel i hur vi skapar mått för samverkan via finansiell samordning. Det som slog mig, bland annat, var hur noga de var om just personbegreppet. Där har vi verkligen någonting som vi kan lära oss mer om. Och de gick igång på att vi jobbar med organisationerna och strukturerna. Oj, vad detta kan bli spännande.

Karin: Ja, vi ska träffa dom under hösten, träffa verksamheter som jobbar med personcentrerad vård och har anammat filosofin bakom. Vilket betyder att dom utgår från partnerskapet med personen bakom patienten. Och patientberättelsen är utgångspunkten.

Jonas: Det var en hallelujah-moment när vi upptäckte hur kritiska vi alla var till metaforen "individen i centrum" eller "individen i fokus" när det egentligen borde vara självklart att individen är en lika, jämbördig part i samtalet och besluten. Individen är en del i ringen inte ett objekt för den.

Karin: Ja, det är precis det du brukar säga när du pratar om integrerad samverkan. Lysande!

Jonas: Så vad mer har varit användbart för dig, Karin?

Karin: Att få träffa NNS styrelse.

Jonas: Vad fick du ut av det?

Karin: För det första har jag inte träffat dem förut, så nu har jag börjat lära känna dom och vi har pratat om hur vi vill samverkan på nationell nivå framöver.

Jonas: Vilken skillnad gjorde det?

Karin: Hitintills har det ofta varit Nationella Rådets arbetsgrupp som har träffat NNS styrelse, vilket förstås är viktigt, men om Nationella Rådet ska göra nytta måste även Rådet träffa styrelsen direkt i strukturerade former.

Jonas: Vad mer?

Karin: Det har förstås varit väldigt roligt att lära känna Alf Svensson i er styrelse och, förstås, att tillbringa tid med dig.

Jonas: Ja, det ska bli att se vad detta kan leda. Jag ser framför mig ökade aktiviteter, mer kvalité i uppföljningen av samordningen...

Karin: ...och att vi når ut med vår kunskap och resultat för att få samordningen och samverkan att fungera ännu mer!

Jonas: Skitbra Karin. Det låter så gott och så hoppfullt. Hoppas att du får en trevlig och avkopplande sommar. Jag ser verkligen att ladda batterierna och komma loss efter sommaren med alla projektidéer som har fått näring här under Almedalen. Vill du säga något avslutande Karin?

Karin: Ja, absolut. Hoppas du får en fantastisk semester här på ön och så kör vi igång igen i slutet av augusti.

tisdag 17 juni 2014

Varmt, varmt välkomna till NNS Samordningsblogg!

Det är med stor glädje och stolthet att kunna presentera Samordningsbloggen, nu via NNS.

Jag hoppas att bloggen kan vara ytterligare ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte för allt som har med utvecklingen av finansiell samordning att göra. Forumet, denna blogg, tänker jag är lite speciellt, lite annorlunda än andra former för samtal och idéutbyte. Bloggen ger möjlighet att sätta ord på saker som vi bara anar, vi kan tillåta oss att analysera fenomen, tankar och idéer, och vi kan tillsammans ge näring åt våra drömmar.

Välfärdens framtid stavas med orden samverkan, med ständig individanpassning och med ett resursbaserat arbetssätt. Detta finns i den finansiella samordningens DNA, redan i lagstiftningen och i det oerhört grundliga förarbetet med inte mindre än tre försöksverksamheter under nästan 15 år runt omkring i Sverige. Sedan lagstiftningens tillkomst för nu drygt tio år sedan har den finansiella samordningen fortsatt att utvecklas.

Vi räknar ned antalet kommuner som inte är med i ett samordningsförbund, den alldeles unika organiseringsformen som förstärker samverkansmöjligheterna för försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landsting och kommun för den enskildes och samhällets bästa.

Bloggens avsikt är att följa och kommentera, och javisst förstärka denna utveckling. En klok människa sa till mig en gång för ett tag sedan att "den förändring vi vill se mer av, är den förändring vi pratar om". Detta fungerar som ett rättesnöre för mig. Jag tror att vi kan prata fram framtiden. Det är inte genom att fördjupa oss i problemen, i konflikterna och eländet utan det är genom att varsamt och ansvarsfullt bygga den lösning vi vill se mer av.

Jag tror inte vi sätter oss primärt i samverkansmöten för att diskutera ett problem, vi sitter där för att vi vill ha en lösning, något annat som är bättre. Vi sitter där också för vi tror att vi kan alla bidra till denna lösning, en lösning som vi anar är möjlig för att vi har redan upplevt det. Vi har redan sett att det kan fungera, om än ibland, någon gång.

Vi tror på samverkan. Finansiell samordning är en del av denna lösning, helt klart. Det löser flera grundläggande problem med ett enda kast. Vi får en beslutsfunktion - en förbundsstyrelse - som fattar beslut för vad som bäst för individ och samhälle. Vi får gemensamma resurser på förhand, medel från vardera part, som ger muskler år våra gemensamma intentioner. Vi får ett gemensamt processtöd i form av tjänstemän som tryggt och långsiktigt stödjer det mellanliggande arbetet mellan våra ingående myndigheter (och många fler).

En ny profession, en ny organisation och en ny roll i välfärden. Om detta vill denna blogg skriva om, berätta för alla intresserade att vi finns och få världen att stanna upp, bara en liten stund. Jag hoppas att du stannar ibland till vid denna blogg, interagerar med texten. Tillsammans konstruerar vi dess mening. Vi funderar, tycker till och interagerar tillbaks, söker återkoppling och vi trevar oss fram.

Kanske vill du skriva en rad, kommentera det du läser, eller varför inte skriva ett inlägg själv. Berätta för andra om vad du läser om. Ta kontakt. Vi är många som bevittnar den kraft som finansiell samordning besitter, som ser vilka möjligheter som öppnar upp sig och denna framtid, den är vår.

Från min höjd ser jag relativt långt till horisonten. Men från våra samlade höjder ser vi ännu längre. Det är också styrkan med NNS, vår gemensamma förening som jobbar för att ge oss själva ännu mera förutsättningar för att göra det vi tror på. På samverkan. För individen. För samhället. Genom det bästa av oss. Hur kom vi på denna geniala idé? Hur gjorde vi så att det blev så bra, bortom våra bästa förhoppningar? Vad syns från min höjd och vad finns bortom min horisont? Och bortom din? Låt oss tillsammans ta reda på det! Denna blogg är ett led i denna strävan.

Jag hoppas på nya bekantskaper, på ett utökat samtal och ännu mer finansiell samordning.
Varmt, varmt välkommen till Samordningsbloggen!