torsdag 9 oktober 2014

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

av Mattias Bergström, Samordningsförbundet Centrala Östergötland med inledning av Jonas Wells

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar. I mailkorrespondensen efteråt mellan Malin Strömmert, projekt- och vägledare från Hultsfreds kommun, Mattias och mig växte fram en berättelse som är för god att förpassas till mailarkivet. Av ren nyfikenhet kan erfarenheter förmedlas och här är Mattias berättelse om Lego-gubbarnas intåg i samverkan:


Jag ska försöka återge några exempel på hur jag använder mig av dem. Grundidén handlar om att hjälpa oss att hålla medmänniskan i fokus. Att varje förslag ska bottna i ett individperspektiv i enlighet med Kierkegaards princip om att hjälpa sin nästa: Möt henne där hon är… Utforma system för människan inte människan för systemen.

Föreläsning om brukarperspektiv
Under det här året har jag haft ett antal seminarietillfällen för handläggare från våra huvudmän som handlat om samverkan för ökad kvalitet i bemötande och service för individen. Mitt på golvet i det rum vi då använt har den här lilla gruppen stått. Dels för att visa hur deltagare beskrivit sig själva som små i förhållande till system och myndighet och dels för att påminna om vem det är vi talar om. I starten av detta seminarium har jag läst några citat om känslan av att drunkna i administration och ett evigt utredande/kartläggande samt att ideligen behöva berätta sin historia om och om igen. Samtidigt gick jag fram till gubbarna och släppte en stor hög med blanketter som regnade ner och helt täckte gubbarna.

Mötestillfällen
Gubbarna är också alltid med vid styrgruppsträffar och beredningsgruppsmöten. De får stå mitt på bordet och efter att ha berättat om idén har det nu blivit en vana att i olika frågor referera till denna lilla grupp. Det är förvånansvärt (och glädjande) ofta som de kommer med i diskussionen och samtal.

Ringar på vattnet
I våras blev de också plötsligt fler! Jag köpte ett antal nya gubbar och slog in i fina paket. Dessa delade jag sedan ut till medlemmarna i styrgruppen osv. för att var och en ska ha möjligheten att ha en medborgare stående på skrivbordet. Mycket glädjande har de flesta tagit emot gåvan med glädje och nu när jag besöker dessa tjänstemän har jag upptäckt att flera av gubbarna fått en hedersplats på deras kontor.

Självklart står min grupp på mitt skrivbord. Ett kul gäng som inspirerar till att hålla fokus.


Mattias Bergström
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Tel: 0702020932 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar